reel image

“Good Work With Them”

Yezza memang terbaikkk sangat, senang ja kerja dengan mereka #mogadimurahkanrezekiyanghalaldanberkat buat Rosebay Photobooth.

Min Yasmin & Zul Fekar - Kuala Lumpur

Event Type: Wedding Receptions